1. Nekvalitatīva prece ir prece, kas neatbilst e-veikalā preces aprakstā norādītajām īpašībām un kurai ir fiziski defekti, kas padara neiespējamu preces lietošanu paredzētajam mērķim.
  2. Bojātas kvalitātes preces tiek nomainītas vai atdotas saskaņā ar “Atgriešanas un maiņas noteikumiem, kas apstiprināti 2001. gada 29. jūnijā ar ekonomikas ministra rīkojumu Nr. 217”.
  3. Jūs varat mainīt vai atgriezt iegādāto preci 14 kalendāro dienu laikā Lietuvā vai 30 kalendāro dienu laikā no piegādes datuma Eiropas Savienībā un citās valstīs.
  4. Maināmajām vai atgriežamajām precēm ir jābūt uzrādītām oriģinālajā iepakojumā, nebojātām, nelietotām, nezaudējot preces izskatu (nebojātas etiķetes, noplēstas aizsargplēves u.c.) un tādā pašā iepakojumā, kurā nopirkta.
  5. Mainot vai atgriežot preci, jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments.
  6. Maināmās vai atgriežamās preces jāpiegādā uz Pārdevēja norādīto adresi.
  7. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt nomainītās vai atgrieztās preces, ja tās tiek uzrādītas lietotas, bez etiķetes vai bojātas, pēc maiņas/atgriešanas termiņa beigām.
  8. Apmainītās vai atgrieztās preces nosūtīšanas izmaksas sedz Pircējs. Tiek atmaksāta tikai par preci samaksātā summa.